امور رفاهی

18 تیر 1402

تخفیف ۵۰ درصدی مجموعه تفریحی باغ گل ها

ویژه اعضای محترم نظام پزشکی اصفهان: پیرو تفاهم سازمان نظام پزشکی اصفهان با مجموعه تفریحی باغ گل ها همکاران گرامی می توانند با ارائه “کارت نظام […]