اعضای هیئت مدیره دوره های گذشته

اعضای هیئت مدیره دوره جاری

دکتر پرویز کاشفی، رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

دکتر محسن مصلحی،نایب رئیس اول هیئت مدیره،قائم مقام و معاون پشتیبانی و رفاهی سازمان نظام پزشکی اصفهان

پزشک عمومی، دکترای تخصصی پژوهشی بیماری های پوست و سالک

دکتر بهزاد ذوالفقاری، نایب رئیس دوم هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان

دکترای حرفه ای داروسازی و دکترای تخصصی فارماکوگنوزی

دکتر پوریا عادلی، دبیر هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان

متخصص رادیوآنکولوژی

دکتر محمدحسن بقایی، عضو هیئت مدیره و معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی اصفهان

دکترای علوم آزمایشگاهی

دکتر عباسعلی جوادی، عضو هیئت مدیره و مشاور عالی سازمان نظام پزشکی اصفهان

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر فرشته دانشمند، عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان

متخصص زنان و زایمان

دکتر محمدرضا صبری، عضو هیئت مدیره و معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی اصفهان

فوق تخصص بیماری های قلب کودکان

دکتر عباسعلی خادمی، عضو هیئت مدیره و مشاور عالی سازمان نظام پزشکی اصفهان

متخصص درمان ریشه، اندودانتیکس

دکتر مصطفی میرقادری، عضو هیئت مديره و دادستان سازمان نظام پزشکی اصفهان

دندانپزشک عمومی

محسن جزایری، عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان

فیزیوتراپیست

دکتر حسن کربکندی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان

دکترای داروسازی

دکتر حمید صانعی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان

فوق تخصص بیماری های قلب و عروق

دکتر محسن محمودیه، عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان

بورد تخصصی جراحی عمومی، فلوشیپ جراحی درون بین (لاپاروسکوپی)

دکتر الهه هنرمند، عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان

پزشک عمومی

دکتر مازیار ستاری، عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان

پزشک عمومی

دکتر مرجان بیگی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان

دکترای مامایی