فراخوان و رویداد

1 اردیبهشت 1399

فراخوان نخستين جایزه ملی (سلامت و توسعه)

قالب ها و محورهای آثار شرایط فراخوان نحوه و مهلت ارسال آثار جوایز مراسم تقدیر و گزارش اختتامیه قالب های آثار:  خاطره، دل نوشته، مقاله، طنز، […]