گزارش عملکرد معاونت پشتیبانی و رفاهی

برخی از فعالیت های معاونت پشتیبانی و رفاهی سازمان نظام پزشکی اصفهان سال 1398

1- ارائه اظهار نامه مالیاتی سال های مختلف
2- ساماندهی وضعیت املاک سازمان نظام پزشکی اصفهان
3- برگزاری مراسم روز پزشک، دید و بازدید نوروزی، همایش های علمی و برنامه های هنری، نشست های خبری با اصحاب رسانه
4- تهیه پیش نویس آئین نامه مالی و معاملاتی
5- بودجه نویسی سازمان
6- انتشار گزارش عملکرد سازمان در نشریات مختلف
7- راه اندازی دفتر بیمه در سازمان
8- راه اندازی واحد مشاوره در حوزه های مختلف حقوقی، روابط کار، امور مالیاتی و آموزشی در سازمان
9- پشتیبانی برگزاری شب های شعر ماهیانه در سازمان
10- برگزاری جلسات اداری با هدف بهبود وضعیت ارائه خدمات و تکریم ارباب رجوع
11- ارائه گزارش کامل وضعیت موجود و برنامه های آتی سازمان به بازرسان سازمان
12- تشکیل جلسه با مسئولین بانک ها و مؤسسات مالی دارای مجوز بانک مرکزی جهت چگونگی اخذ تسهیلات برای جامعه پزشکی
13- تداوم انتشار بولتن خبری سازمان با جذب اسپانسر
14- پیگیری و اقدام جهت راه اندازی وب سایت اختصاصی سازمان نظام پزشکی اصفهان به آدرس: Www. Isf-irimc.org
15- برنامه ریزی جهت ساخت مستندهایی از زندگی مفاخر در قید حیات جامعه پزشکی اصفهان طی نشست هایی با مسئولین صدا و سیمای مرکز اصفهان
16- راه اندازی کانال اطلاع رسانی نظام پزشکی اصفهان
17- تهیه و سفارش تندیس سیمرغ درمانگر جهت مفاخر و ایثارگران جامعه پزشکی
18- اخذ پروانه زمین شهرک ولیعصر جهت ساختمان جدید سازمان نظام پزشکی اصفهان

ارتباط مستقیم با معاون پشتیبانی و رفاهی سازمان نظام پزشکی اصفهان