پیشنهادات و انتقادات

جهت اعلام پیشنهادات و انتقادات خود می توانید فرم زیر را تکمیل کنید.
لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
حوزه مربوطه
اطلاع رسانی و راهنمایی دقیق و کامل جهت انجام خدمات مورد درخواست
انجام خدمات مورد نظر در بازه زمانی مربوطه با کیفیت مناسب
نحوه برخورد و پاسخگویی مناسب
نام و نام خانوادگی