آیین نامه استانداردسازی تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت مؤسسات پزشکی، مطب‌ها و دفاتر کار شاغلان حرف پزشکی و وابسته

آیین نامه استانداردسازی تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت مؤسسات پزشکی، مطب‌ها و دفاتر کار شاغلان حرف پزشکی و وابسته

آیین‌نامه استانداردسازی تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت مؤسسات پزشکی، مطب‌ها و دفاتر کار شاغلان حرف پزشکی و وابسته

(موضوع بند ج ماده 3 از فصل دوم قانون سازمان نظام‌پزشکی مصوب 25/1/1383 مجلس شورای اسلامی)

فصل 1 – مقدمه

بخش 1- تعاریف:

 • مطب: به واحد ساختمانی/آپارتمانی اطلاق می‌گردد که پزشک/دندانپزشک با پروانه طبابت معتبر، تابلو و سرنسخه مجزا صرفا برای ارائه خدمات مجاز در چارچوب ضوابط سازمان نظام‌پزشکی و وزارت بهداشت و درمان در آن به فعالیت می‌پردازد.
 • دفتر کار: به واحد ساختمانی/آپارتمانی اطلاق می‌شود که هر یک از اعضای سازمان نظام‌پزشکی دارای پروانه دفتر کار معتبر از سازمان نظام‌پزشکی، صرفا برای ارائه خدمات مجاز در چارچوب ضوابط سازمان نظام‌پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش در آن به فعالیت می‌پردازد. به محل فعالیت دندانپزشکان تجربی و عینک‌سازان دارای مجوز فعالیت از وزارت بهداشت (به جز مؤسسات پزشکی)، دفتر کار اطلاق می‌شود.
 • مؤسسه: منظور، مؤسسه مجاز پزشکی است و عبارت است از شخصیتی حقوقی با مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی که به‌صورت خصوصی، دولتی، غیردولتی یا خیریه که به ارائه خدمات پزشکی و پیراپزشکی بپردازد و دارای پروانه بهره‌برداری/تأسیس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان بهزیستی (حسب مورد) باشد. داروخانه، مرکز درمان سوءمصرف مواد، مرکز مشاوره ژنتیک در این آیین‌نامه تحت شمول تعریف مؤسسه هستند. چنانچه پزشک، دندانپزشک، ماما یا لیسانسیه پروانه‌دار در یک اتاق از مؤسسه‌ای مشغول به ارائه خدمات پزشکی باشند؛ به آن اتاق، مطب/دفتر کار اطلاق نمی‌گردد.
 • تابلو: تابلو به سازه‌ای اطلاق می‌شود که باهدف معرفی مطب/دفتر کار یا مؤسسات مشمول این آیین‌نامه در محل ارائه خدمت نصب می‌گردد.
 • انواع تابلوها به شرح ذیل می‌باشد:

الف- تابلو افقی: تابلویی است که به‌صورت افقی و چسبیده به ساختمان در محل مطب‌/دفتر کار یا مؤسسات نصب می‌گردد.

ب- تابلو عمودی: تابلویی است که به‌صورت عمود بر ساختمان در محل مطب‌/دفتر کار یا مؤسسات نصب می‌گردد.

ج- تابلو روی پایه: تابلویی است که بر روی پایه در محل معبر و نزدیکی ساختمان مطب‌/دفتر کار یا مؤسسات نصب می‌گردد.

د- تابلو جهت‌نما: تابلویی است که در ابتدای خیابان/گذر مطب‌/دفتر کار، مؤسسه، توسط شهرداری محل نصب می‌گردد.

 • نمای اصلی ساختمان: به قسمتی از جبهه اصلی ساختمان که به طور مستقیم یا از طریق حیاط به گذر عمومی دسترسی داشته و در معرض دید از طرف خیابان‌های اصلی یا میادین اصلی قرار داشته باشد، اطلاق می‌گردد.
 • سردر: به قسمتی از نمای اصلی ساختمان که حدفاصل بین مرز بالایی در ورودی ساختمان تا زیر سقف طبقه همکف، می‌باشد اطلاق می‌گردد. در مورد ساختمان‌هایی که حیاط در حدفاصل ساختمان و معبر قرار دارد، بالای دیوار حیاط نیز سردر محسوب می‌شود.
 • نمای جانبی ساختمان: به جداره‌ها و قسمتی از ساختمان‌ها اطلاق می‌گردد که به گذر عمومی دسترسی نداشته ولی از معبر عمومی دید داشته باشد.
 • دیوار حیاط: در ساختمان‌هایی که حیاط در حدفاصل ساختمان و معبر قرار دارد، دیوار‌های داخلی حیاط (به جز دیوار جبهه اصلی ساختمان) که از معبر قابل‌مشاهده‌اند، دیوار حیاط نامیده می‌شوند.
 • مهر: مهر عبارت است از یک وسیله کوچک فلزی، چوبی یا پلاستیکی که نام و شماره نظام‌پزشکی و اطلاعات عضو سازمان یا مؤسسه به طور برجسته روی آن تعبیه شده است و با نقش آن بر روی نسخ و اسناد پزشکی موجب اعتباربخشی نسخ و اسناد پزشکی از سوی شخص صاحب مهر می‌گردد.
 • سرنسخه: برگه‌ای حاوی مشخصات مطب/دفتر کار یا مؤسسه که دستورات دارویی، پاراکلینیک یا سایر دستورات عضو سازمان بر روی آن نوشته می‌شود و پس از نقش مهر معتبر می‌گردد.
 • کارت ویزیت: کارتی با اطلاعات مطب/دفتر کار یا مؤسسه است که جهت معرفی و همچنین ارائه اطلاعات تماس، مورداستفاده قرار می‌گیرد.
 • پروانه طبابت: در این آیین‌نامه به پروانه طبابت یا دفتر کار صادره از سامانه پروانه مطب سازمان نظام‌پزشکی اطلاق می‌شود که در زمان بررسی معتبر بوده و تاریخ انقضای آن فرانرسیده باشد. چنانچه تاریخ پروانه طبابت منقضی شود، فاقد اعتبار بوده و هیچ یک از مواد این آیین‌نامه در خصوص آن قابل استناد نیست.
 • پروانه بهره‌برداری: در این آیین‌نامه به پروانه تأسیس یا بهره‌برداری مؤسسات پزشکی صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه‌های علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی، اطلاق می‌شود که در زمان بررسی معتبر بوده و تاریخ انقضای آن فرانرسیده باشد. چنانچه تاریخ پروانه بهره‌برداری منقضی شود، فاقد اعتبار بوده و هیچ یک از مواد این آیین‌نامه در خصوص آن قابل استناد نیست.
 • عضو سازمان: هر یک از شاغلین حرف پزشکی که به‌موجب ماده 4 قانون تشکیل سازمان نظام‌پزشکی جمهوری اسلامی ایران به عضویت این سازمان درآمده باشد.

بخش 2- دامنه:

 • کلیه مؤسسات، مطب‌ها و دفاتر کار مشمول این آیین‌نامه می‌شوند.

فصل 2 – تابلوی مطب‌،دفتر کار و مؤسسه پزشکی

بخش 1- کلیات

 • نصب تابلو استاندارد با رعایت مفاد این آیین‌نامه و قوانین جاری کشور برای کلیه مشمولین آیین‌نامه، در معرض دید، متصل به ساختمان محل استقرار و رو به گذر عمومی در یکی از محل‌های مجاز مندرج در ماده 28 همین آیین‌نامه الزامی است.
 • صاحبان پروانه طبابت‌/دفتر کار و مؤسسات مکلف‌اند هم زمان با جابه‌جایی یا تعطیلی به هر دلیلی، نسبت به جمع‌آوری تابلو/تابلوهای نصب شده اقدام نموده و موضوع را به سازمان نظام‌پزشکی و معاونت درمان دانشگاه مربوطه کتباً اعلام نمایند.
 • رعایت ضوابط فنی، ایمنی و سازه‌ای کلی تابلو الزامی بوده و بروز هرگونه خطرات مالی و جانی ناشی از عدم رعایت آن در مورد مطب‌/دفتر کار بر عهده صاحب پروانه و در مورد مؤسسات برعهده مؤسسه می‌باشد.
 • درج هرگونه دیوارنویسی بر روی دیوار بیرونی ساختمان یا محل‌های دیگر مجاور مطب‌/دفتر کار، به‌عنوان معرفی مطب/دفتر کار یا خدمات سلامت یا تابلو ممنوع است.
 • ذکر مندرجات تابلو به یک زبان دیگر بعد از متن فارسی و با قلم کوچک‌تر، بلامانع است.
 • در مورد رنگ‌، نوع و اندازه قلم نوشتار، محدودیتی وجود ندارد. اندازه قلم محتوای الزامی باید درشت‌تر از اندازه قلم محتوای اختیاری باشد.
 • نقش نشان یا لوگوی سازمان نظام‌پزشکی در تابلو الزامی است.
 • مندرجات دو طرف تابلوهای عمودی یا پایه‌دار باید یکسان باشد.
 • رنگ زمینه تابلو باید سفید باشد.
 • نوشتار اصلی تابلو باید به زبان فارسی باشد.
 • رنگ نوشتار باید از رنگ‌های تیره انتخاب شود تا روی پس‌زمینه سفید تابلو به‌راحتی قابل تمیز باشد.

بخش 2  محل نصب تابلو:

 • محل‌های مجاز نصب تابلو شامل سر در، دیوار حیاط، نمای ساختمان، نماهای جانبی ساختمان، لبه بام ساختمان، با ارجحیت نمای طبقه اول یا داخل محوطه اماکن و معابر با رعایت مفاد این آیین‌نامه و قوانین جاری کشور است.

تبصره: مؤسسات می‌توانند با رعایت مفاد این آیین‌نامه و قوانین جاری کشور در بام ساختمان محل استقرار مؤسسه اقدام به نصب تابلو نمایند.

 • نصب پلاک راهنما با رعایت مفاد این آیین‌نامه و قوانین جاری کشور به ابعاد حداکثر (30×21) در راهروهای داخل ساختمان بلامانع است.

بخش 3- تابلوی مطب‌/دفتر کار:

الف- مشخصات فیزیکی تابلوی مطب‌/دفتر کار:

 • نصب حداقل یک تابلو برای مطب‌/دفتر کار مطابق ماده 17 الزامی بوده و نصب حداکثر دو تابلوی دیگر با رعایت مفاد این آیین‌نامه و قوانین جاری کشور مجاز می‌باشد (جمعا سه تابلو به‌صورت افقی، عمودی یا پایه‌دار).
 • ماده 31.       اندازه تابلو باید به طول 70 سانتیمتر و ارتفاع 50 سانتیمتر باشد.
 • جنس تابلو باید نئون پلاست یا فلکسی فیس باشد.
 • ماده 33.       نصب ال‌ای‌دی ثابت یا متحرک، مانیتور، تابلوهای روان یا تابلوهای دارای قابلیت تغییر متن به‌عنوان تابلوی معرف ممنوع است.
 • جهت نوشته‌های تابلو باید افقی باشد.

ب- محتوای تابلوی مطب‌/دفتر کار:

 • درج نام و نام خانوادگی کامل بر اساس مندرجات پروانه طبابت الزامی است و حذف یا تغییر قسمتی از نام و نام خانوادگی تخلف محسوب می‌گردد.
 • درج بالاترین مقطع و رشته تحصیلی مندرج در پروانه طبابت الزامی است. استفاده از حروف اختصار برای عنوان رشته یا مقطع تحصیلی در تابلو ممنوع است.
 • درج تلفن، ساعات و ایام پذیرش بیمار اختیاری است.
 • درج رتبه رسمی علمی (بورد/دانشنامه) چنانچه در پروانه طبابت قید شده باشد، اختیاری است.
 • ماماها و گروه‌های پروانه‌دار پزشکی با مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و PhD ضمن رعایت الزام درج مقطع و رشته تحصیلی مندرج در پروانه دفتر کار می‌توانند از بین خدمات مجاز و گواهی دوره‌های طی شده مجاز، حداکثر سه عنوان در تابلو درج نمایند. 
 • اعضای سازمان که بالاترین عنوان مندرج در پروانه طبابت آن ها دکترای پزشکی یا دندانپزشکی باشد، ضمن رعایت الزام درج مقطع و رشته تحصیلی مندرج در پروانه طبابت می‌توانند از بین رشته‌های تخصصی مجاز (بدون ذکر عنوان متخصص)، خدمات مجاز و گواهی دوره‌های طی شده مجاز حداکثر سه عنوان در تابلو درج نمایند. 
 • پزشکان و دندانپزشکان متخصص ضمن رعایت الزام درج بالاترین مقطع و رشته تحصیلی مندرج در پروانه طبابت می‌توانند از بین رشته‌های فوق‌تخصصی یا فلوشیپ مجاز (بدون ذکر عنوان فوق‌تخصص یا فلوشیپ)، خدمات مجاز و گواهی دوره‌های طی شده مجاز، حداکثر دو عنوان در تابلو درج نمایند. 
 • پزشکان و دندانپزشکان دارنده درجه فوق‌تخصص یا فلوشیپ ضمن رعایت الزام درج بالاترین مقطع و رشته تحصیلی مندرج در پروانه طبابت می‌توانند از بین خدمات مجاز و گواهی دوره‌های طی شده مجاز، حداکثر دو عنوان در تابلو درج نمایند. 
 • عناوین مجاز تخصصی برای پزشکان و دندانپزشکان عمومی و عناوین مجاز فلوشیپ و فوق‌تخصصی برای متخصصان هر رشته ظرف مدت شش ماه از تصویب این آیین‌نامه توسط شورای‌عالی نظام‌پزشکی تصویب و اعلام شده و در صورت نیاز توسط همان شورا بازنگری می‌شود. عناوین مجاز تخصص یا فوق‌تخصص یا فلوشیپ باید مربوط به رشته‌هایی باشد که در حال حاضر در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در حال تدریس است.
 • خدمات مجاز برای هر یک از رشته‌ها و مقاطع، ظرف مدت شش ماه از تصویب این آیین‌نامه توسط شورای‌عالی نظام‌پزشکی تصویب و اعلام شده و در صورت نیاز توسط همان شورا بازنگری می‌شود.
 • فهرست دوره‌های طی شده مجاز برای هر رشته، از میان‌دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت حرفه‌ای برگزار شده توسط هر یک از دانشگاه‌های علوم پزشکی و یا دوره‌های مصوب برگزار شده زیر نظر مرکز ملی آموزش‌های مهارتی حرفه‌ای پزشکی وزارت بهداشت، توسط معاونت فنی و نظارت سازمان تهیه و در صورت موافقت کمیسیون مرکزی تابلو اعلام می‌گردد.
 • چنانچه مطب‌/دفتر کار در یکی از طرح‌های سلامت‌محور کشوری یا منطقه‌ای شرکت داشته باشد، مجاز به درج عنوان طرح در تابلو در مقطع اجرای طرح می‌باشد. در این صورت، عنوان طرح کشوری جایگزین یک عنوان از عناوین مجاز اختیاری (موضوع مواد 39-42) قابل درج در تابلو می‌شود. سلامت‌محور بودن کشوری یا منطقه‌ای توسط کمیسیون مرکزی تابلو موضوع همین آیین‌نامه احراز می‌گردد.
 • دو یا سه عنوان اختیاری موضوع مواد 39 تا 42 باید در یک سطر و بلافاصله در سطر زیرین عنوان اصلی مندرج در پروانه طبابت و با قلم کوچک‌تر از عنوان اصلی نوشته شود.

بخش 4- تابلوی مؤسسات پزشکی:

الف- مشخصات فیزیکی تابلوی مؤسسات پزشکی:

 • مؤسسات پزشکی که جزئی (قسمتی) از یک ساختمان را به خود اختصاص داده‌اند، ملزم به نصب حداقل یک تابلو به ابعاد حداکثر (140×100) هستند. مؤسسات با رعایت مفاد این آیین‌نامه و قوانین جاری کشور مجاز به نصب تابلوی دوم و یا سوم نیز می‌باشند (به‌صورت افقی یا عمودی).
 • طول تابلوی مؤسساتی که یک ساختمان مستقل به خود اختصاص داده‌اند حداکثر به‌اندازه ابعاد سردر ساختمان (عرض ساختمان) می‌باشد.
 • مؤسساتی که یک ساختمان مستقل به خود اختصاص داده‌اند، می‌توانند در صورت دسترسی و اشراف به چند گذر، در هر گذر یک تابلو با رعایت استاندارها و ضوابط این آئین‌نامه نصب نمایند.
 • مؤسسات پزشکی که یک ساختمان مستقل را به خود اختصاص داده‌اند، می‌توانند بر اساس مفاد این آیین‌نامه و بر اساس قوانین جاری کشور تابلویی در پشت‌بام نصب نمایند.
 • مؤسساتی که در طبقه همکف واقع شده‌اند و دیوار مشرف به معبر یا دیوار حیاط مشرف به معبر دارند، طول تابلوی معرف می‌تواند به‌اندازه عرض واحد ساختمانی آن مؤسسه باشد.
 • نصب تابلوی مستقل خارج از ساختمان برای داروخانه داخلی مؤسسات، آزمایشگاه، رادیولوژی و سایر بخش‌‌های بیمارستان مجاز نیست، ولی نصب تابلو داروخانه مستقل مستقر در درمانگاه در معرض دید و خارج از ساختمان الزامی است.
 • در انتخاب جنس تابلوی مؤسسات محدودیتی وجود ندارد. ولی نصب مانیتور، تابلوهای روان یا تابلوهای دارای قابلیت تغییر متن به‌عنوان تابلوی مؤسسات ممنوع است.
 • مؤسسات پزشکی به‌استثنای بیمارستان، مجاز به نصب تابلوی مستقل برای کادر درمانی نیستند.

ب- محتوای تابلوی مؤسسات پزشکی:

 • نام و عنوان مؤسسه مطابق پروانه تأسیس/بهره‌برداری مؤسسه الزامی است.

تبصره 1: بیمارستان‌هایی که علاوه بر حداقل بخش‌های پایه تخصصی (داخلی – جراحی عمومی – زنان و زایمان – اطفال)، بر اساس پروانه بهره‌برداری دارای حداقل سه بخش تخصصی دیگر باشند، می‌توانند از عنوان بیمارستان تخصصی استفاده نمایند.

تبصره 2: بیمارستان‌هایی که بر اساس تبصره 1 مجاز به درج عنوان تخصصی در تابلو می‌شوند، چنانچه بر اساس پروانه بهره‌برداری دارای حداقل سه بخش فوق‌تخصصی باشد می‌توانند از عنوان بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی استفاده نمایند.

 • درج بخش‌های مندرج در پروانه تأسیس/بهره‌برداری مؤسسه و حداکثر سه خدمت مجاز ارائه شده توسط مؤسسه اختیاری است، درج این خدمات در تابلوی مؤسسات پس از تصویب و ابلاغ فهرست خدمات مجاز هر مؤسسه توسط شورای‌عالی امکان‌پذیر خواهد بود.
 • درج نشان (لوگوی) سازمان نظام‌پزشکی الزامی است.
 • در صورتی که پروانه‌های تأسیس/بهره‌برداری توسط وزارت بهداشت/دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی صادر شده باشد، ذکر نام مرجع صدور پروانه اختیاری است.
 • درصورتی‌که پروانه‌های تأسیس/بهره‌برداری توسط مرجعی غیر از وزارت بهداشت/دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی صادر شده باشد، ذکر نام مرجع صدور پروانه الزامی است.
 • ماده 61.      . درج نوع مالکیت مؤسسه بر اساس پروانه صادره؛ (دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، خیریه، خصوصی) الزامی است.
 • در صورتی که نوع مالکیت مؤسسه بر اساس پروانه صادره؛ دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی یا خیریه باشد، درج نام مؤسس مطابق با مندرجات پروانه بهره‌برداری الزامی است.
 • درصورتی‌که نوع مالکیت مؤسسه بر اساس پروانه صادره؛ خصوصی باشد درج نام مؤسس (شخصیت حقیقی یا حقوقی)، بر اساس مندرجات پروانه اختیاری است.
 • درج نام واقف (شخصیت حقیقی یا حقوقی) اختیاری است.
 • نوبت کاری مؤسسه مطابق پروانه بهره‌برداری مؤسسه الزامی است.
 • تابلوی مؤسسات نباید حاوی تصاویر یا اشکال هندسی باشد.

تبصره: نشان (لوگو) مؤسسه در صورتی که به نام مؤسس ثبت رسمی شده باشد، اختیاری است.

 • شماره تلفن‌های مؤسسه الزامی است.
 • درج بیمه‌های طرف قرارداد اختیاری است.

بخش 7 کمیسیون نظارت بر استانداردسازی تابلوی حرف پزشکی

 • به‌منظور هماهنگی، سیاست‌گذاری و نظارت کلان در جهت ساماندهی وضعیت تابلوی مطب‌/دفتر کار و مؤسسات پزشکی (موضوع این آیین‌نامه) کمیسیون کشوری تابلو در سازمان نظام‌پزشکی کل با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
  • معاون فنی و نظارت سازمان نظام‌پزشکی (رئیس کمیسیون)
  • مدیرکل نظارت معاونت نظارت و فنی سازمان نظام‌پزشکی (دبیر کمیسیون)
  • یک نفر از اعضای جامعه پزشکی به انتخاب شورای‌عالی
  • معاون انتظامی سازمان یا نماینده تام‌الاختیار وی
  • یک نفر به‌عنوان نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • یک نفر به‌عنوان نماینده وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)
  • یک نفر به‌عنوان نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تبصره: رئیس کمیسیون می‌تواند در موارد خاص اشخاص حقیقی یا نماینده اشخاص حقوقی را بدون حق رأی به کمیسیون دعوت نماید.

 • وظایف و اختیارات کمیسیون کشوری تابلو به شرح ذیل می‌باشد:

الف- هماهنگی، پیگیری و اجرای صحیح این آیین‌نامه در کشور

ب- بررسی و کارشناسی پیشنهادات در خصوص تابلو و ارائه آن ها به شورای‌عالی سازمان

 • به‌منظور هماهنگی، پیگیری و اجرای صحیح این آیین‌نامه در هر استان، کمیسیونی در نظام‌پزشکی مرکز استان با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
 • رئیس شورای هماهنگی نظام‌پزشکی‌های استان (رئیس کمیسیون)
 • معاون فنی و نظارت نظام‌پزشکی مرکز استان (دبیر کمیسیون)
 • دادستان انتظامی شهرستان مرکز استان
 • یک نفر از اعضای سازمان، شاغل در بخش خصوصی استان (ترجیحا دارای دفتر کار یا مطب شخصی) به انتخاب شورای هماهنگی
 • یک نفر به‌عنوان نماینده دانشگاه علوم پزشکی استان (در صورت وجود بیش از یک دانشگاه، یک نماینده از هر دانشگاه)
 • یک نفر به‌عنوان نماینده استانداری
 • یک نفر به‌عنوان نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

تبصره 1: نماینده شهرداری شهر موردنظر حسب مورد توسط رئیس کمیسیون دعوت خواهد شد.

تبصره 2: در مورد پرونده‌های مربوط به شهرهای حوزه نظام‌پزشکی‌های دیگر استان، رئیس نظام‌پزشکی مربوطه حسب مورد توسط رئیس کمیسیون دعوت خواهد شد و با حق رأی در جلسه حضور خواهد یافت.

 • وظایف و اختیارات کمیسیون استانی تابلو به شرح ذیل می‌باشد:

الف- هماهنگی، پیگیری و اجرای صحیح این آیین‌نامه در استان

ب- بررسی و کارشناسی پیشنهادات در خصوص تابلو و ارائه آن ها به کمیسیون کشوری تابلو

ج- هماهنگی، پیگیری و اجرای صحیح مصوبات کمیسیون کشوری تابلو

فصل 2- مهر اعضای سازمان

 • درج نام و نام خانوادگی کامل بر اساس مندرجات پروانه طبابت الزامی است و حذف یا تغییر قسمتی از نام و نام خانوادگی تخلف محسوب می‌گردد.
 • درج بالاترین مقطع و رشته تحصیلی مندرج در پروانه طبابت الزامی است. استفاده از حروف اختصار برای عنوان رشته یا مقطع تحصیلی در تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت ممنوع است.
 • درج کامل شماره عضویت (کد حرف رشته و شماره نظام) الزامی است.
 • درج عبارت “نظام‌پزشکی: ” قبل از شماره عضویت الزامی است.
 • در مواردی که عضو سازمان دارای بیش از یک مقطع تحصیلی مندرج در پروانه طبابت باشد، درج مقطع و رشته پایین‌تر مندرج در پروانه طبابت اختیاری است.
 • جهت هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی، درج عبارت هیئت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی الزامی است.
 • برای رزیدنت نوشتن عبارات “رزیدنت” یا “دستیار” و رشته تحصیلی الزامی است و درج سال، محل اشتغال و شماره دانشجویی اختیاری است.
 • درج لوگوی سازمان نظام‌پزشکی بلامانع است.
 • عضو سازمان موظف است مهر نظام‌پزشکی را در سازمان ثبت نماید.
 • حفظ و نگهداری مهر برعهده عضو سازمان بوده، مسئولیت نسخه منقوش به مهر بر عهده عضو است و چنانچه پزشکی مهر خود را در اختیار کارکنان اداری مطب یا مؤسسه قرار دهد، رافع مسئولیت وی در قبال نسخ صادره نخواهد بود. چنانچه مهر وی مورد سرقت، جعل، سوءاستفاده قرار گرفته و یا مفقود شود، وی مکلف است از طریق مراجع قضایی اقدامات لازم را به عمل آورد و ضمنا موظف است حداکثر ظرف 3 روز کاری موضوع را به نظام‌پزشکی محل اعلام نماید.
 • در مهر نظام‌پزشکی، درج نام مؤسسه‌ای که عضو سازمان در آن شاغل است (حسب مورد با درخواست مؤسسه موردنظر صرفا برای استفاده در سرنسخه همان مؤسسه و در محل مؤسسه) اختیاری است.

تبصره 1: این مهر می‌بایست صرفا در اختیار عضو سازمان باشد و استفاده از آن بدون اجازه پزشک و یا در غیاب ایشان مجاز نمی‌باشد.

تبصره 2: اگر نام مؤسسه در مهر عضو درج شده باشد، پس از اتمام همکاری مهر امحا شود و امحای مهر به سامانه موضوع ماده 167 ثبت شود. در صورت عدم همکاری طرفین، اعلام به سازمان نظام‌پزشکی الزامی است.

تبصره 3: اگر نام مؤسسه در مهر عضو درج شده باشد، پس از اتمام همکاری استفاده از آن مهر هم برای عضو سازمان و هم برای مؤسسه ممنوع است.

 • کلیه مشمولان این آیین‌نامه مجاز به واگذاری مهر خود به دیگران نیستند و همچنین اجازه استفاده از مهر نظام‌پزشکی فرد دیگر را ندارند.
 • درج هرگونه عبارتی در متن مهر که خلاف این آیین‌نامه باشد، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.  
 • در مورد رنگ‌، نوع و اندازه قلم نوشتار، محدودیتی وجود ندارد. اندازه قلم محتوای الزامی باید درشت‌تر از اندازه قلم محتوای اختیاری باشد.
 •  

فصل 3- سرنسخه‌های مطب/دفتر کار / مؤسسه پزشکی

بخش 1- سرنسخه مطب/دفتر کار

 • اندازه سرنسخه برای مطب/دفتر کار موضوع این آیین‌نامه حداقل A6 (cm 14.8×10.5) و حداکثر A4 (cm 30×21) می‌باشد.
 • درج نام و نام خانوادگی کامل بر اساس مندرجات پروانه طبابت الزامی است و حذف یا تغییر قسمتی از نام و نام خانوادگی تخلف محسوب می‌گردد.
 • درج بالاترین مقطع و رشته تحصیلی مندرج در پروانه طبابت الزامی است.
 • درج کامل شماره نظام‌پزشکی شامل کد حرف رشته و شماره عضویت الزامی است.
 • درج عبارت “نظام‌پزشکی: ” قبل از شماره عضویت الزامی است.
 • استفاده از حروف اختصار برای عنوان رشته یا مقطع تحصیلی در سرنسخه ممنوع است.
 • درج نشانی و تلفن مطب/دفتر کار الزامی است.
 • درج شناسه کیو – آر اختصاصی پزشک (QR Code) مطابق با شناسه منقوش بر پروانه طبابت، بر روی سرنسخه الزامی است.
 • درج دورنگار و نشانی پست الکترونیک (Email Address) اختیاری است.
 • درج هر نوع نشانی اینترنتی یا صفحات مجازی صرفا منوط به داشتن مجوز معتبر تبلیغات برای آن نشانی یا صفحه مجازی می‌باشد.
 • درج ساعات پذیرش بیماران، اختیاری است.
 • درج محتوا در سرنسخه به زبان دیگر پس از زبان فارسی، اختیاری است.
 • نقش نشان یا لوگوی سازمان نظام‌پزشکی در سرنسخه، الزامی است.
 • استفاده از هرگونه تصویر، ممنوع است.

تبصره: استفاده از الگوهای گرافیکی و هندسی، اختیاری است.

 • در مورد رنگ‌، نوع و اندازه قلم نوشتار محدودیتی وجود ندارد. اندازه قلم محتوای الزامی باید درشت‌تر از اندازه قلم محتوای اختیاری باشد.

بخش 2- سرنسخه مؤسسات پزشکی

 • اندازه سرنسخه برای مؤسسات پزشکی موضوع این آیین‌نامه حداقل A6 (cm 14.8×10.5) و حداکثر A4 (cm 30×21) می‌باشد.
 • درج نام و عنوان مؤسسه مطابق پروانه تأسیس/بهره‌برداری مؤسسه الزامی است.
 • در صورتی که نوع مالکیت مؤسسه بر اساس پروانه صادره؛ دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی یا خیریه باشد، درج نام مؤسس مطابق با مندرجات پروانه بهره‌برداری الزامی است.
 • بخش‌های تخصصی مطابق پروانه مؤسسه اختیاری است.
 • درج حداکثر 3 عنوان از خدمات اختیاری است.
 • درج نشانی و تلفن مؤسسه الزامی است.
 • درج دورنگار و نشانی پست الکترونیک (Email Address) اختیاری است.
 • درج هر نوع نشانی اینترنتی یا صفحات مجازی صرفا منوط به داشتن مجوز معتبر تبلیغات برای آن نشانی یا صفحه مجازی می‌باشد.
 • درج ساعات پذیرش بیماران، اختیاری است.
 • درج محتوا در سرنسخه به زبان دیگر پس از زبان فارسی، اختیاری است.
 • نقش نشان یا لوگوی سازمان نظام‌پزشکی، الزامی است.
 • درج نشان (لوگو) مؤسسه درصورتی‌که ثبت رسمی شده باشد، اختیاری است.
 • استفاده از هرگونه تصویر، ممنوع است.

تبصره: استفاده از الگوهای گرافیکی و هندسی، اختیاری است.

 • در مورد رنگ‌، نوع و اندازه قلم نوشتار محدودیتی وجود ندارد. اندازه قلم محتوای الزامی باید درشت‌تر از اندازه قلم محتوای اختیاری باشد.
 •  
 •  

فصل 4- کارت ویزیت مطب/دفتر کار / مؤسسه پزشکی

 • حداکثر عرض کارت 55 میلی‌متر و حداکثر طول مجاز کارت 91 میلی‌متر می‌باشد.
 • در کارت ویزیت استفاده از هرگونه تصویر، ممنوع است.
 • استفاده از الگوهای گرافیکی و هندسی، اختیاری است.
 • درج نشان (لوگو) مؤسسه در صورتی که ثبت رسمی شده باشد، اختیاری است.
 • نقش نشان یا لوگوی سازمان نظام‌پزشکی در سرنسخه، الزامی است.
 • در مورد رنگ‌، نوع و اندازه قلم نوشتار محدودیتی وجود ندارد. اندازه قلم محتوای الزامی باید درشت‌تر از اندازه قلم محتوای اختیاری باشد.

بخش 1 – کارت ویزیت مطب/دفتر کار

 • درج نام و نام خانوادگی کامل بر اساس مندرجات پروانه طبابت الزامی است و حذف یا تغییر قسمتی از نام و نام خانوادگی تخلف محسوب می‌گردد.
 • درج بالاترین مقطع و رشته تحصیلی مندرج در پروانه طبابت الزامی است.
 • درج کامل شماره نظام‌پزشکی شامل کد حرف رشته و شماره عضویت الزامی است.
 • درج عبارت “نظام‌پزشکی: ” قبل از شماره عضویت الزامی است.
 • استفاده از حروف اختصار برای عنوان رشته یا مقطع تحصیلی در سر نسخه ممنوع است.
 • درج نشانی و تلفن مطب/دفتر کار الزامی است.
 • درج دورنگار و نشانی پست الکترونیک (Email Address) اختیاری است.
 • درج هر نوع نشانی اینترنتی یا صفحات مجازی صرفا منوط به داشتن مجوز معتبر تبلیغات برای آن نشانی یا صفحه مجازی می‌باشد.
 • ساعات پذیرش بیماران، اختیاری است.
 • درج محتوا در کارت ویزیت به زبان دیگر پس از زبان فارسی، اختیاری است.
 • درج بیمه‌های طرف قرارداد، اختیاری است.
 • درنظرگرفتن جای خالی جهت درج نام بیمار و زمان مراجعه بعدی، اختیاری است.

بخش 2 – کارت ویزیت مؤسسات پزشکی

 • درج نام و عنوان مؤسسه مطابق پروانه تأسیس/بهره‌برداری مؤسسه الزامی است.
 • درج تاریخ تأسیس مؤسسه اختیاری است.
 • شماره پروانه بهره‌برداری الزامی است.
 • در صورتی که نوع مالکیت مؤسسه بر اساس پروانه صادره؛ دولتی، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی یا خیریه باشد، درج نام مؤسس مطابق با مندرجات پروانه بهره‌برداری الزامی است.
 • بخش‌های تخصصی مطابق پروانه مؤسسه اختیاری است.
 • درج هر نوع نشانی اینترنتی یا صفحات مجازی صرفا منوط به داشتن مجوز معتبر تبلیغات برای آن نشانی یا صفحه مجازی می‌باشد.
 • درج نشانی و تلفن مؤسسه الزامی است.
 • درج محتوا به زبان دیگر پس از زبان فارسی اختیاری است.
 • درنظرگرفتن جای خالی جهت درج نام بیمار و زمان مراجعه بعدی اختیاری است.

فصل 5- سایر

بخش 1- مواد مشترک مربوط به تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت

 • درج اطلاعات مطب/دفتر کار/مؤسسه در وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مجاز نوبت‌دهی و معرفی پزشکان، بلامانع است. در این صورت محتوای مندرج در صفحه سایت/ اپلیکیشن مذکور صرفاً باید منطبق با محتوای الزامی سرنسخه باشد.
 • چنانچه محتوای مندرجات موضوع ماده 143، مطالبی بیش از محتوای الزامی سرنسخه استاندارد داشته باشد، به منزله تبلیغات امور پزشکی محسوب شده و تحت شمول دستورالعمل تبلیغات سازمان قرار گرفته و نیازمند اخذ مجوز تبلیغات خواهد بود.
 • اعضای سازمان که فاقد پروانه طبابت هستند، حق تأسیس مطب/دفتر کار و همچنین ساخت تابلو و چاپ/انتشار سرنسخه و کارت ویزیت را ندارند.
 • استفاده از عنوان دکتر قبل از نام و نام خانوادگی در تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت چنانچه در عنوان پروانه طبابت قید شده باشد، الزامی است. استفاده از عنوان دکترا در تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت آن دسته از اعضای سازمان که فاقد عنوان دکتر در پروانه طبابت هستند، ممنوع است.
 • درج عناوین استادیار، دانشیار، استاد و عضو هیئت‌علمی در تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت، حسب حکم هیئت‌علمی (دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور) مرتبط با عنوان مندرج در پروانه طبابت اختیاری است. چنانچه اعتبار حکم هیئت‌علمی به دلیل بازنشستگی یا هر دلیل دیگری منقضی شود، استفاده از این عناوین مجاز نمی‌باشد.
 • درج عناوین عضویت در انجمن‌ها و سایر تشکل‌های علمی داخل یا خارج کشور در تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت ممنوع است.
 • در مواردی که عضو سازمان فارغ‌التحصیل دو رشته بوده و دارای دو شماره نظام‌پزشکی مستقل باشد، برای هر یک از رشته‌ها باید پروانه، تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت مجزا داشته باشد و درج دو رشته یا دو شماره نظام‌پزشکی در تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت مجاز نمی‌باشد.
 • در کلیه مطب‌ها داشتن تابلو، مهر، سرنسخه یا کارت ویزیت مشترک ممنوع است و حتی در موارد مطب مشترک، تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت باید مجزا باشد.
 • استفاده از عنوان متخصص به جز اعضایی که در پروانه طبابت آنان عنوان متخصص قید شده باشد، مجاز نیست.
 • استفاده از عنوان دکترای تخصصی به جز اعضایی که در پروانه طبابت آنان عنوان دکترای تخصصی قید شده باشد، مجاز نیست.

بخش 2- نظارت

 • هریک از نظام‌پزشکی‌های سراسر کشور بر حسن اجرای این آیین‌نامه در حوزه جغرافیایی مربوطه باید نظارت داشته باشند.
 • از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، آیین‌نامه قبلی تابلو ملغی و کارت ویزیت از شمول ماده 3 آیین‌نامه تبلیغات خارج می‌شود.
 • سازمان نظام‌پزشکی مکلف است الگوی تابلوی استاندارد هر یک از مطب‌ها و دفاتر کار را در میز شخصی الکترونیک اعضای سازمان به‌صورت خودکار نمایش دهد تا هر یک از اعضا نسبت به الگوی تابلوی استاندارد خود، واقف باشد.
 • سازمان نظام‌پزشکی مکلف است بستر ارسال الکترونیک تصاویر تابلوهای مطب/دفتر کار و مؤسسات پزشکی توسط صاحبان پروانه و مسئولین فنی مؤسسات را فراهم آورد و تصاویر دریافتی را مورد بررسی قرار دهد.
 • سازمان نظام‌پزشکی مکلف است اقدامات لازم را به عمل آورد تا تابلوی معرفی شده و مورد تأیید سازمان برای هر یک از مطب‌ها و دفاتر کار به‌صورت خودکار در تارنمای سازمان نظام‌پزشکی قابل‌مشاهده باشد.
 • هر یک از اعضای سازمان که مطب یا دفتر کار تأسیس می‌نماید، مکلف است تصویر تابلو/تابلوهای مطب/دفتر کار خود را در سامانه اعلامی سازمان نظام‌پزشکی بارگذاری نماید.
 • هر یک از نظام‌پزشکی‌ها مکلف‌اند تصاویر تابلوهای ارسالی از مطب/دفتر کار و مؤسسات حوزه فعالیت خود را بررسی و در صورت استاندارد نبودن اقدام لازم را انجام دهند.
 • واحدهای نظارتی کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در هنگام بازدیدهای نظارتی از مطب/دفتر کار و مؤسسات پزشکی در صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق، موظف‌اند علاوه بر اقدام مطابق ضوابط جاری وزارت بهداشت؛ موضوع را کتبا به رئیس نظام‌پزشکی محل منعکس نماید.
 • نظام‌پزشکی مکلف است در هنگام مواجهه با تخلفات تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت در حوزه فعالیت خود، به ترتیب زیر اقدام نماید:

الف) اخطار کتبی و ارائه مهلت دوهفته‌ای برای رفع مغایرت، صاحبان مطب/دفتر کار و مؤسسات پزشکی موظف‌اند در مهلت ارائه شده نسبت به رفع و اصلاح مغایرت اقدام نموده و تصویر موارد اصلاح شده را به سازمان نظام‌پزشکی ارائه نماید.

ب) نماینده نظام‌پزشکی مختار است جهت بررسی صحت‌وسقم مدارک ارائه شده در خصوص رفع مغایرت نسبت به بازدید از محل اقدام نماید.

ج) در صورت عدم رفع مغایرت در مهلت تعیین شده، مسئول فنی مؤسسه یا صاحب پروانه طبابت جهت رسیدگی انتظامی به دادسرای انتظامی نظام‌پزشکی مربوطه معرفی می‌شود.

 • سازمان نظام‌پزشکی مکلف است شیوه‌نامه اطلاع‌رسانی به اعضا، ثبت تصاویر و نظارت بر تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت را به نظام‌پزشکی‌های سراسر کشور ابلاغ نماید.
 • اتحادیه‌های مربوط به کلیه اصنافی که با ساخت تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت مرتبط هستند، موظف‌اند ضوابط قانونی این آیین‌نامه را به اطلاع اعضای خود رسانده و اجرا نمایند.
 • هر یک از سازندگان تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت که برخلاف این آیین‌نامه نسبت به ساخت یا چاپ اقلام مذکور اقدام نمایند، متخلف بوده و تخلف آنان طبق ضوابط اتحادیه خود باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
 • درج عبارات مرکز تخصصی، مرکز، کلینیک، پلی‌کلینیک در تابلو، مهر، سرنسخه یا کارت ویزیت مطب/دفتر کار به معنای تأسیس مؤسسه می‌باشد و ممنوع است.
 • درج هر عبارت یا محتوای دیگری به غیر از موارد اختیاری و الزامی مندرج در مواد این آیین‌نامه در تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت مجاز نمی‌باشد.
 • سازمان نظام‌پزشکی مکلف است ظرف شش ماه از تصویب آیین‌نامه امکانات ثبت تصویر تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ویزیت اعضا را در سامانه الکترونیکی سازمان فراهم نماید.
 • کلیه مشمولان این آیین‌نامه مکلف‌اند سرنسخه، مهر و کارت ویزیت خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه و تابلو خود را حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ ضوابط، مطابق مفاد این آیین‌نامه اصلاح و در سامانه موضوع ماده 167 ثبت نمایند. از سه ماه پس از فراهم شدن امکان ثبت مهر در سامانه الکترونیکی سازمان، مهرهای ثبت نشده فاقد اعتبارند.
 • این آیین‌نامه در 169 ماده و 12 تبصره به استناد مصوبه شماره 7 سی و دومین جلسه شورای‌عالی مورخ   17/11/1398 و مصوبه شماره 2 شصت و هفتمین جلسه هیئت‌رئیسه شورای‌عالی مورخ 02/07/1399 به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است./09/07/1399

دانلود نسخه PDF

اطلاعات بیشتر

اعضای هیئت مدیره

اطلاعات بیشتر

اخبار سازمان

اطلاعات بیشتر

مکاتبات

اطلاعات بیشتر