مشاوران سازمان نظام پزشکی اصفهان

دکتر امرا… ابراهیمی

مشاور در حوزه روانشناختی

نسیبه جمشیدی

مشاور امور سرمایه گذاری در حوزه بورس اوراق بهادار

صبا روزبهانی

مشاور مدیریت سازمانی و تشکیلات

دکتر آرش زاهد

مشاور آموزشی و پژوهشی

عباس سید قلعه

مشاور امور مربوط به شهرداری ها

مصطفی سید قلعه

مشاور امور بیمه ای سازمان

محمدرضا شیخی

مشاور امور فرهنگی و اجتماعی

محمد صولتی

مشاور امور مربوط به شهرداری ها

علیرضا لطفی

مشاور امور مالیاتی سازمان

اعظم السادات فاطمی

مشاور امور حقوقی سازمان

منصور گلناری

مشاور رسانه ای سازمان

علیرضا مختاری

مشاور انفورماتیک و فن آوری اطلاعات

اطلاعات بیشتر

اعضای هیئت مدیره

اطلاعات بیشتر

اخبار سازمان

اطلاعات بیشتر

مکاتبات

اطلاعات بیشتر