نوشته‌ها

لزوم افزایش سقف دریافتی کارانه پزشکان

در زمان اجرای طرح تحول سلامت و با شاخص مبتنی بر عملکرد، هر پزشکی در بخش دولتی اعم از هیئت علمی و یا درمانی، سهم تلاش خویش را دریافت می کرد؛ در سال ۱۳۹۵ تنگ نظران سیاسی کار بدون لحاظ آتیه کار مراکز و پزشکان که محوریت درمان بودند و در جهت شعارهای پوپولیستی و […]