پسماند

30 شهریور 1402

برگزاری نشست شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان اصفهان

نشست شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان با حضور اکثریت اعضا در نظام پزشکی اصفهان برگزار گردید. در این جلسه پیرامون مسائل و مشکلات جامعه پزشکی […]