نوشته‌ها

هنر کوهنوردی؛ زنده ماندن است، نه مُردن

غم انگیز است که بشنوی عزیزی را حین کوهنوردی آن هم در کوه صفه اصفهان از دست داده باشی و بدتر اینکه این مرگ ناشی از فشار زیاد به قلب بوده باشد‌ و این را نیز بدانیم که اتفاقا از پر تلفات ترین کوه های ایران، یکی همین کوه صفه است.ضمن گرامیداشت یاد و خاطره […]