نوشته‌ها

منشور حقوق جامعه پزشکی ایران توسط شورای عالی نظام پزشکی در مرداد ماه سال ۱۴۰۰

همکاران عضو سازمان نظام پزشکی اصفهان بدینوسیله به اطلاع می رساند منشور حقوق جامعه پزشکی ایران توسط شورای عالی نظام پزشکی در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ تصویب گردیده است. همانگونه که سازمان نظام پزشکی رعایت تمام و کمال این منشور را وظیفه خود می داند، یاری همکاران عضو نظام پزشکی برای تحقق مفاد این منشور، […]