نوشته‌ها

راه اندازی انجمن صنفی کارفرمایی مراکز جراحی محدود استان اصفهان 

ظهر پنجشنبه مورخ ۱۹ خردادماه، مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی مراکز جراحی محدود استان اصفهان در محل سازمان نظام پزشکی اصفهان برگزار گردید. در این جلسه که با حضور مدیران مراکز جراحی محدود استان و نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان برگزار شد، دکتر کامران منتظری رئیس نظام پزشکی اصفهان و […]