مبارک

30 آذر 1400

جشن باستانی یلدا مبارک

???? یلدا سرآغاز گرم بودن و گرما بخشیدن در دل سردترین شب هاست. ???? یلدا فرصتی برای شستن غبار رخوت و تنهایی از آیینه دل است. […]