فوری

3 مرداد 1400

اطلاعیه واکسیناسیون کرونا (دوز دوم)

????????????فوری ????????????فوری ???? قابل توجه کلیه اعضای محترم سازمان نظام پزشکی اصفهان: ???? پیرو تماس های مکرر همکاران در خصوص اعلام زمان تزریق نوبت دوم واکسن […]