فروش

31 خرداد 1401

آغاز فروش واحدهای مجتمع مسکونی میراث ماندگار یک

پیرو تفاهم نامه سازمان نظام پزشکی اصفهان و شرکت سپاهان گستر توسعه جاوید (سهامی خاص)، فروش واحدهای آپارتمانی مجتمع مسکونی ۳۱ واحدی میراث ماندگار یک واقع […]