فجر

15 دی 1400

جشنواره فرهنگی، ورزشی فجر ویژه اعضای سازمان نظام پزشکی اصفهان

سازمان نظام پزشکی اصفهان برگزار می کند:جشنواره فرهنگی، ورزشی فجر ویژه اعضای سازمان نظام پزشکی اصفهان این رویداد فرهنگی، ورزشی در 7 رشته:– تنیس– پینگ پنگ– […]