فاقد صلاحیت

23 اردیبهشت 1400

دخالت افراد فاقد صلاحیت در سلامت فرد و جامعه به هیچ وجه قابل اغماض و بخشش نیست

✍ یادداشت به قلم دکتر محسن مصلحی⚜ قائم مقام نظام پزشکی اصفهان حفظ و ارتقای سلامت انسان‌ها همواره جایگاه و اهمیت ویژه ای داشته است، به […]