نوشته‌ها

دخالت افراد فاقد صلاحیت در سلامت فرد و جامعه به هیچ وجه قابل اغماض و بخشش نیست

✍ یادداشت به قلم دکتر محسن مصلحی⚜ قائم مقام نظام پزشکی اصفهان حفظ و ارتقای سلامت انسان‌ها همواره جایگاه و اهمیت ویژه ای داشته است، به صورتی که گفته شده طبابت عبادت است و یا هر کس یک نفر را از مرگ نجات دهد، کَاَنَّهُ همه مردم را نجات داده است. بنابراین مراقبت از سلامت […]