عید سعید فطر

23 اردیبهشت 1400

عید سعید فطر؛ تجلی یک ماه بندگی پروردگار گرامی باد

عید سعید فطر؛ تجلی یک ماه بندگی پروردگار و پاکی جان در نهر پاک رمضان است. سازمان نظام پزشکی اصفهان، فرا رسیدن عید سعید فطر و […]