نوشته‌ها

شرکت های بیمه تجاری ملزم به انعقاد قرارداد با کلیه مراکز تشخیصی و درمانی بر اساس تعرفه های مصوب هیئت وزیران شدند

پیرو انعکاس مشکلات مراکز تشخیصی و درمانی با شرکت‌های بیمه تجاری توسط رئیس سازمان نظام پزشکی اصفهان و کانون انجمن‌های صنفی استان به رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وضرب الاجل ۷۲ ساعته قبلی، عصر امروز، وی رؤسای برخی شرکت های بیمه تجاری استان را به دفتر خود فرا خواند. در این جلسه که با حضور […]