نوشته‌ها

سمینار تازه های سرطان پستان و سرطان کولورکتال

انجمن سرطان ایران؛ شاخه اصفهان برگزار می کند:سمینار دو روزه تازه های سرطان پستان و سرطان کولورکتال پنجشنبه ۱۸ آذرماه، تازه های سرطان پستانجمعه ۱۹ آذرماه، تازه های سرطان کولورکتال ثبت نام جهت شرکت در برنامه و کسب امتیاز بازآموزی در سامانه بازآموزی پزشکان👇👇 https://www.ircme.ir/App_Web/(Guest)/Default.aspx?CenterID=2