نوشته‌ها

سره سازی زبان ملی

سره سازی زبان ملی (جستاری انتقادی به اقدام اخیر رسانه ملی در نمایاندن واژه های کاربردی مقامات با برگردان فارسی): از دیرباز، هویت بخش اصلی یک ملت با اقوام مختلف، زبان مشترک شان بوده است،کشورها ممکن است اشغال شوند و یا تکه تکه شوند، ولی ملت ها با همان زبان خویش در نقاط مختلف جغرافیایی […]