روز مهندس

5 اسفند 1400

روز مهندس؛ روزِ ساختن و ابداعِ روش هایِ جدید برایِ آفرینش

دانشمندان، آنچه را که هست کشف می‌ کنند و مهندسان، آنچه را که نیست خلق می‌ کنند سازمان نظام پزشکی اصفهان، پنجم اسفندماه، سالروز بزرگداشت خواجه […]