نوشته‌ها

نخستین جلسه کارگروه بازنگری تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 1399 تشکیل شد

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسه کارگروه تعیین‌شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی گفت: تأکید بنده این بود که تعرفه‌های واقعی به‌عنوان یک ضرورت قانونی، علمی و اجرایی مشخص، تبیین و ابلاغ شود.دکتر محمدرضا ظفرقندی در خصوص اهم مسائل موردبحث در جلسه کارگروه […]