درمان سرطان

28 مرداد 1402

سرطان؛ تهدیدی پنهان

استرس، عوامل محیطی و ژنتیکی، سه رکن اصلی و از مهم‌ترین عوامل بروز بیماری‌های غیرواگیر محسوب می‌شود. در این بین سرطان‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است […]