جوانی جمعیت

30 مرداد 1402

حریم نامشخص غربالگری

گزارش «شرق» از ماجرای محدودیت‌های غربالگری با توجه به اظهارات جدید وزارت بهداشت در گفت‌وگو با موافقان و مخالفان آن سروصدای محدودیت یا به عبارتی ممنوعیت […]
10 مرداد 1401

غربالگری سلامت جنین با سقط متفاوت است!

چو می‌بینی که نابینا و چاه است                                            اگر خاموش بنشینی گناه است! ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دستورالعمل کشوری نحوه «بررسی […]