نوشته‌ها

مشکلات رسیدگی به تراکنش های بانکی و پاسخ مدیر کل امور مالیاتی

همانطور که در رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1399 مشاهده گردیده، کلیه حساب های بانکی مودیان جهت بررسی تراکنش ها مورد سؤال قرار می گیرد . ضمن اینکه چنین اقدامی کاملا قانونی و مطابق با بخشنامه های سازمان امور مالیاتی است، در خصوص فرصت اندک جهت بررسی حساب های بانکی، جلسه ای ویژه […]