بیمه تأمین اجتماعی

18 مهر 1402

تأخیر بزرگ ترین بیمه کشور در پرداخت مطالبات داروخانه ها

عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، از تاخیر بزرگ ترین بیمه طرف قرارداد داروخانه ها در پرداخت مطالبات آنها گلایه کرد. هادی احمدی، در این خصوص […]