نوشته‌ها

نشست هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی گروه پزشکی استان اصفهان

سومین جلسه هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی گروه پزشکی استان اصفهان با حضور کلیه اعضا برگزار گردید. در این جلسه، دکتر مصلحی رئیس هیئت مدیره کانون، ضمن ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته طی چند ماه اخیر؛ در خصوص تعرفه، مالیات، بیمه های تکمیلی و مقوله ایمنی مراکز تشخیصی و درمانی و نسخه الکترونیک با حمایت […]