برگزاری جلسه مشاوران تخصصی سازمان نظام پزشکی با برخی از اعضای هیئت مدیره

21 اردیبهشت 1401

نشست مشاوران تخصصی سازمان نظام پزشکی با اعضای هیئت مدیره

سومین نشست مشاوران تخصصی سازمان نظام پزشکی اصفهان با برخی از اعضای هیئت مدیره برگزار گردید. در این جلسه دکتر کامران منتظری، رئیس نظام پزشکی اصفهان […]