بازار دارویی

30 مرداد 1402

قدرت‌نمایی صنعت دارویی ایران/ صادرات به آمریکای جنوبی

صنعت تولید ماده موثره دارویی از اهمیت بالایی نسبت به تولید دارو برخوردار است و تعداد کشورهایی که صنعت تولید ماده موثره را دارند، خیلی اندک […]