اعضای سازمان

19 مهر 1400

اطلاع رسانی نحوه تزریق دوز بوستر (یادآور) جهت اعضای نظام پزشکی اصفهان

به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان نظام پزشکی اصفهان می رساند: همکارانی که حداقل شش ماه از زمان تزریق دوز دوم واکسن کووید آن ها می […]
26 خرداد 1400

تخفیف 50 درصدی معوقات اعضای سازمان نظام پزشکی؛ مشروط بر اخذ کارت هوشمند و امضای دیجیتال

???? اطلاعیه مهم ???? تخفیف 50 درصدی معوقات اعضای سازمان نظام پزشکی؛ مشروط بر اخذ کارت هوشمند و امضای دیجیتال ???? معاون فنی و نظارت سازمان […]
12 خرداد 1400

ارسال اظهار نامه مالیاتی سال 1399

????????????فوری ???? قابل توجه کلیه اعضای محترم سازمان نظام پزشکی اصفهان: ???? امکان ارسال اظهارنامه های سال 1399 از طریق سایت سازمان امور مالیاتی؛ از هم […]
16 اردیبهشت 1400

اطلاعیه زمان تزریق نوبت دوم واکسیناسیون کرونا

به دنبال سوالات و تماس های مکرر اعضای محترم سازمان نظام پزشکی اصفهان در خصوص زمان تزریق نوبت دوم واکسن به اطلاع می رساند: با توجه […]