اظهارنامه

31 اردیبهشت 1401

تکالیف پزشکان و مشاغل پزشکی در امور مالیاتی

پزشکان و مشاغل پزشکی در سال ۱۴۰۱ چه تکالیفی دارند؟ اظهارنامه عملکرد مالیاتی سال ۱۴۰۰: کلیه پزشکان و مشاغل پزشکی مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد […]
27 خرداد 1400

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه صاحبان مشاغل تا ۱۵ تیرماه

???? رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم تا ۱۵ تیرماه […]
12 خرداد 1400

ارسال اظهار نامه مالیاتی سال 1399

????????????فوری ???? قابل توجه کلیه اعضای محترم سازمان نظام پزشکی اصفهان: ???? امکان ارسال اظهارنامه های سال 1399 از طریق سایت سازمان امور مالیاتی؛ از هم […]