نوشته‌ها

بیست و دومین جلسه هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان

بیست و دومین جلسه هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با حضور کلیه اعضا برگزار گردید. در ابتدای این جلسه، رئیس هیئت مدیره ضمن ارائه گزارش از اقدامات و پیگیری های به عمل آمده در این حوزه صنفی عنوان کرد؛ از دیدگاه سازمان اخذ تخفیف از سوی بیمه های تکمیلی جهت عقد قرارداد با مراکز تشخیصی […]