نوشته‌ها

جلسه مشترک هیئت رئیسه نظام پزشکی اصفهان با پزشکان جوان و دستیاران گروه های پزشکی

صبح امروز جلسه هیئت رئیسه نظام پزشکی اصفهان با حضور معاون آموزشی و پژوهشی سازمان در خصوص بررسی مشکلات آموزشی، معیشتی و … همکاران پزشک جوان و دستیاران گروه های مختلف پزشکی برگزار شد.در این جلسه نمایندگان این همکاران، ضمن برشمردن مشکلات متعدد خود از عدم وجود حداقل شرایط حمایتی من جمله دریافت حق الزحمه […]

نشست مشترک معاونت آموزشی و پژوهشی با مدیران سازمان و رؤسای انجمن های علمی

ظهر امروز جلسه ای به منظور پرداختن به اولویت های آموزشی و پژوهشی سازمان و هماهنگی و هم افزایی با انجمن های علمی با حضور مدیران نظام پزشکی اصفهان و رؤسای انجمن های علمی در خانه پزشک برگزار گردید. در این نشست در خصوص مباحثی همچون شرح وظایف معاونت آموزشی و پژوهشی، تشکیل کمیسیون آموزش […]