گزارش عملکرد معاونت آموزشی و پژوهشی نظام پزشکی اصفهان

شرح گزارش

 • با شروع دوره کاری، معاونت آموزشی و پژوهشی با نگرش عملکردی و با اصول مبتنی بر پایه علمی و قانونی جهت پیشبرد اهداف سازمان فعالیت می نماید.

  1. تهیه کلیپ های آموزشی برای عموم درخصوص ویروس COVID-19 ” کرونا “
  2. نظرسنجی از انجمن های علمی و اعضای سازمان جهت برنامه ریزی آموزش های مورد نیاز
  3. درخواست عناوین آموزشی و پژوهشی به صورت مسئله محور و بر مبنای نیازهای صنفی جامعه پزشکی از انجمن های علمی و اعضا
  4. پیگیری تشکیل کمیسیون آموزشی و پژوهشی
  5. درخواست مجوز برگزاری دوره کوتاه مدت آموزش مراقبت ویژه نوزادان  جهت همکاران ماما
  6. درخواست برگزاری دوره آموزش امور حقوقی و انتظامی جهت دادیاران، دادستان ها، اعضای هیئت های بدوی، تجدید نظر و کارشناسان نظام پزشکی های استان اصفهان
  7. برنامه ریزی جلسات مشترک با هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی جهت امور آموزش و پژوهش
  8. تفاهم نامه اجرای دوره های آموزشی با شرکت تعاونی درمانگران
  9. پیگیری صدور مجوز برای برگزاری دوره های آموزشی مختلف از جمله دیابت، فشار خون ، طب سنتی و …
  10. جلسات متعدد با انجمن های مختلف و کمیسیون تخصصی مشورتی طب عمومی جهت برنامه های آموزشی مربوطه

ارتباط مستقیم با معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی اصفهان