گزارش عملکرد معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی اصفهان 98

گزارش تعداد اعضاء نظام پزشکی های استان اصفهان در سال 1398 مدرک تعداد  – استان تعداد – شهرستانها تعداد –  اصفهان پزشک عمومی 5456 1689 3767 دندانپزشک عمومی 2683 1002 1681 متخصص 3577 858 2719 دندانپزشک متخصص 415 40 375 فلوشیپ و فوق تخصص 396 40 356 داروساز 1315 460 855 آزمایشگاهیان 212 79 133 […]

گزارش برنامه های عملکرد معاونت آموزش و پژوهش از تاریخ 24 دی 98 لغایت 30 بهمن 98

گزارش برنامه های عملکرد معاونت آموزش و پژوهش نظام پزشکی اصفهان از تاریخ 24/10/98 لغایت 30/11/98 با شروع دوره کاری معاون آموزش و پژوهش جناب آقای دکتر آرش قدوسی، با نگرش عملکردی و با اصول مبتنی بر پایه علمی و قانونی برای پیشبرد اهداف سازمان فعالیت می نمایند.  تهیه کلیپ آموزشی برای عموم درخصوص ویروس […]

گزارش عملکرد معاونت آموزشی و پژوهشی نظام پزشکی اصفهان

با شروع دوره کاری، معاونت آموزشی و پژوهشی با نگرش عملکردی و با اصول مبتنی بر پایه علمی و قانونی جهت پیشبرد اهداف سازمان فعالیت می نماید. تهیه کلیپ های آموزشی برای عموم درخصوص ویروس COVID-19 ” کرونا “ نظرسنجی از انجمن های علمی و اعضای سازمان جهت برنامه ریزی آموزش های مورد نیاز درخواست […]