گالری تصاویر

13 فروردین 1401

نخستین جلسه آموزش و پژوهش با انجمن های علمی

13 فروردین 1401

دیدار برخی اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با پیشوای مذهبی و جامعه پزشکی ارامنه به مناسبت آغاز سال نو میلادی

9 فروردین 1401

دیدار برخی اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با مدیرکل و قائم مقام صدا و سیمای مرکز اصفهان

9 فروردین 1401

دیدار برخی اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با مدیرکل جدید امور مالیاتی استان اصفهان

9 فروردین 1401

جلسه هیئت رئیسه نظام پزشکی اصفهان با انجمن علمی تخصصی کودکان اصفهان

9 فروردین 1401

جلسه برخی اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با رئیس کل جدید دادگستری استان

17 شهریور 1399

نشست شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان اصفهان با داوران نخستین جایزه ملی سلامت و توسعه

12 شهریور 1399

پاسداشت زحمات مدافعان سلامت و نامگذاری چهارراه پزشک

13 تیر 1399

همایش آشنایی با مسئولیت های حقوقی