نخستین جلسه آموزش و پژوهش با انجمن های علمی

دیدار برخی اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با پیشوای مذهبی و جامعه پزشکی ارامنه به مناسبت آغاز سال نو میلادی

دیدار برخی اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با مدیرکل و قائم مقام صدا و سیمای مرکز اصفهان

دیدار برخی اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با مدیرکل جدید امور مالیاتی استان اصفهان

جلسه هیئت رئیسه نظام پزشکی اصفهان با انجمن علمی تخصصی کودکان اصفهان

جلسه برخی اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با رئیس کل جدید دادگستری استان

نشست شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان اصفهان با داوران نخستین جایزه ملی سلامت و توسعه

پاسداشت زحمات مدافعان سلامت و نامگذاری چهارراه پزشک