روز پزشک گرامی باد

آشنایی با قوانین مالیاتی

چگونگی ایجاد قانون لیبی زیون

علم در پنج دقیقه

فیلم آموزشی نسخه نویسی الکترونیک (قسمت سوم)

فیلم آموزشی نسخه نویسی الکترونیک (قسمت دوم)

فیلم آموزشی نسخه نویسی الکترونیک (قسمت اول)

تقدیم به حافظان سلامت وطن

اقتدار سازمان نظام پزشکی در گرو مشارکت و حمایت حداکثری اعضا؛ پارت پایانی

اقتدار سازمان نظام پزشکی در گرو مشارکت و حمایت حداکثری اعضا؛ پارت هشتم

اقتدار سازمان نظام پزشکی در گرو مشارکت و حمایت حداکثری اعضا؛ پارت هفتم

اقتدار سازمان نظام پزشکی در گرو مشارکت و حمایت حداکثری اعضا؛ پارت پنجم

اقتدار سازمان نظام پزشکی در گرو مشارکت و حمایت حداکثری اعضا؛ پارت چهارم

تشریح روند واکسیناسیون کووید-19 جهت اعضای سازمان نظام پزشکی اصفهان(بخش دوم)

تشریح روند واکسیناسیون کووید-19 جهت اعضای سازمان نظام پزشکی اصفهان(بخش اول)

پیام تبریک فرا رسیدن نوروز 1400 (بخش سوم)

پیام تبریک فرا رسیدن نوروز 1400 (بخش دوم)

پیام تبریک فرا رسیدن نوروز 1400 (بخش اول)

شورای هماهنگی نظام پزشکی های استان اصفهان برگزار می کند: 💠 نخستین جایزه ملی( سلامت و توسعه ) ویژه کرونا ویروس برگزار می گردد.

دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی: هنوز شاهد رفتارهای غیر مسئولانه توسط برخی افراد هستیم که قابل توجیه نیست. انگار قصد خودکُشی یا دیگرکُشی دارند!