• کتاب خواب، آنچه هر پدر و مادری باید بداند

خواب، آنچه هر پدر و مادری باید بداند

نام کتاب: خواب، آنچه هر پدر و مادری باید بداند

نویسندگان: دکتر رامین ایرانپور

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، انتشارات سمند

نوبت چاپ: چاپ اول

معرفی کتاب

آکادمی اطفال آمریکا، ورود شما به یک کتاب تربیتی مهم با نام “خواب، آنچه هر پدر و مادری باید بداند” را خوش آمد می‌گوید.

چالش‌های خواب، یکی از رایج‌ترین نگرانی‌هایی است که پدر و مادرها و پرستاران کودک با پزشک اطفال در میان می‌گذارند. بنابراین ارائه‌ی کتابی در این زمینه به جاست.