نحوه بودجه‌بندی سوالات آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت تغییر کرد

نحوه بودجه‌بندی سوالات آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت تغییر کردآزﻣﻮن زﺑﺎن انگلیسی عمومی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ (MHLE) دارای ۱۰۰ سوال است که ﺑﺪون ﻧﻤﺮه منفی برگزار می شود. این آزمون در سال ۱۴۰۲ در چهار نوبت برگزار می شود که تاکنون سه نوبت آن برگزار شده است و دوره ۷۳ در بهمن ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی با اعلام گروه علمی طراحان، محتوای سوالات این آزمون از دوره ۷۳ به بعد نسبت به دوره های پیشین با تغییراتی همراه خواهد بود.

در تغییرات جدید ۳۰ سوال به درک مطلب شنیداری (Listening Comprehension)، ۲۰ سوال به ﺧﻮاﻧﺪن و درک ﻣﻄﻠﺐ (Reading Comprehension)، ۲۰ سوال به واژگان (Vocabulary) و ۳۰ سوال به دستور زﺑﺎن (Grammar) ﺷﺎﻣﻞ ۲۰ سوال دﺳﺘﻮری و ۱۰ سوال ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺷﺘﺒﺎه نگارشی اختصاص دارد.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و وﯾﺮاﯾﺶ اطلاعات برای دوره هفتاد و سوم آزﻣﻮن زﺑﺎن انگلیسی عمومی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ (MHLE) از ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲ آغاز می شود. آزﻣﻮن زﺑﺎن انگلیسی عمومی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ (MHLE) دوره ۷۳ در روز ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد و کارت آزمون در ۲۴ بهمن در دسترس داوطلبان قرار می گیرد.

هر کارنامه دارای یک کد ویژه به نام Certification Code است که در بالای آن درج می شود و درستی آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ مرکز سنجش آموزش پزشکی در پیوند تایید کارنامه یا Check Certificate Validity ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﻼم اﺳﺖ.منبع

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *