مالیات مقطوع عملکرد ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل

مالیات مقطوع عملکرد ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل

دستورالعمل شماره ۵۲۷/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۳/ ۳/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم با رعایت بند م تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

 

مشمولین تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال ۱۴۰۰ حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم ( مبلغ ۱۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ) باشد مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ ( فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد ) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند.

صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند می بایست از طریق سیستم الکترونیکی ( طبق فرم مربوط ) و از طریق پایگاه اینترنتی https://ntr.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.

در فرم یادشده مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم با توجه به اطلاعات موجود و دریافتی از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و یا فروش ابرازی حسب مورد و بر اساس قوانین و مقررات تعیین می شود.

چنانچه مالیات تعیین شده مورد پذیرش مودی باشد می تواند با تسلیم فرم مذکور از شرایط این دستورالعمل بهره مند شود.

در صورتی که اطلاعات موجود در فرم موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون یادشده مورد پذیرش مودیان موضوع این دستورالعمل نباشند، این گروه از مودیان مکلفند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *