ضرورت تشکیل کمیسیون های تخصصی، اجرایی «سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی»/ تشکیل کارگروه «سلامت و امنیت غذایی» در استان ها

ضرورت تشکیل کمیسیون های تخصصی، اجرایی «سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی»/ تشکیل کارگروه «سلامت و امنیت غذایی» در استان ها


در نامه وزیر بهداشت به وزرای کشور، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید شد

ضرورت تشکیل کمیسیون های تخصصی، اجرایی «سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی»/ تشکیل کارگروه «سلامت و امنیت غذایی» در استان ها

به گزارش وبدا، متن نامه های دکتر بهرام عین اللهی به دکتر وحیدی، دکتر نیکبخت، دکتر مرتضوی و حجت الاسلام و المسلمین دکتر خسروپناه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر وحیدی
وزیر محترم کشور و عضو شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور

با سلام و احترام؛
به استحضار می رساند، «سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی»، طی نامه شماره 58214 مورخ 5/4/1402 از سوی رییس محترم جمهور ابلاغ و بر اساس دستور ایشان، پیگیری و اجرای سند مذکور، مطابق با نامه شماره 82023 مورخ 14/5/1402 معاون اول محترم رییس جمهور، به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول شده است.
به منظور استقرار سند مذکور در کلیه استان ها و شهرستان های کشور و با توجه به بند (ب) ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، مقتضی است دستور فرمایید، ضمن پیگیری احیای کارگروه سلامت و امنیت غذایی در استان ها به ریاست استاندار محترم، برش استانی برنامه های امنیت غذا و تغذیه  در راستای سیاست های ابلاغی و در قالب برنامه های عملیاتی سالانه تدوین و از محل بودجه های استانی و ملی اجرا شود.
همچنین در راستای اجرای نامه شماره 81296 مورخ 11/5/1402 و لزوم ارایه گزارش پیشرفت برنامه ها در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و نیز اطلاع رسانی عمومی، خواهشمند است مقرر فرمایید، جمع بندی گزارش برنامه ها و اقدامات استان های کشور، در بازه های زمانی شش ماهه، به دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شود.
پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما قدردانی می نمایم. امید است در پرتو عنایت باری تعالی و تلاش‌های ارزنده جهادگران این عرصه، شاهد ارتقا سلامت همه جانبه جامعه ایران اسلامی باشیم.

جناب آقای مرتضوی
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضو شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور

با سلام و احترام؛
به استحضار می رساند، «سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی»، طی نامه شماره 58214 مورخ 5/4/1402 از سوی رییس محترم جمهور ابلاغ و بر اساس دستور ایشان، پیگیری و اجرای سند مذکور، مطابق با نامه شماره 82023 مورخ 14/5/1402 معاون اول محترم رییس جمهور، به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول شده است؛ در همین راستا و بر اساس بند 3 نامه شماره 14839 مورخ 4/2/1402، تشکیل کمیسیون های تخصصی با ریاست بالاترین مقام در دستگاه اجرایی مسئول پیش بینی شده است.
با توجه به مسئولیت جنابعالی در حوزه برقراری عدالت اجتماعی و حمایت و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر و نیز تأکید رییس محترم جمهور بر توجه به امنیت غذایی در زمینه دسترسی اقتصادی به سبد غذایی مطلوب و در راستای اجرای شیوه نامه پیوست، خواهشمند است، به عنوان رییس کمیسیون تخصصی اقتصادی نسبت به تشکیل جلسات کمیسیون با حضور نمایندگان تام الاختیار از دستگاه های ذی نقش دستور مقتضی را صادر فرمایید.
همچنین در راستای اجرای نامه شماره 81296 مورخ 11/5/1402 و لزوم ارایه گزارش پیشرفت برنامه ها در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و نیز اطلاع رسانی عمومی، خواهشمند است مقرر فرمایید، گزارش برنامه ها و اقدامات کمیسیون مذکور در بازه های زمانی تعیین شده، به دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شود.
شایان ذکر است، محل تأمین بودجه برای برنامه های هر دستگاه، مطابق شرح وظایف دستگاه مربوطه، از بودجه سنواتی سالانه و در ردیف های موجود خواهد بود و لازم است در این زمینه پیشنهاد بودجه مورد نیاز، در بازه زمانی تدوین لایحه بودجه از سوی آن دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارایه شود. در خصوص برنامه های مشترک بین چند دستگاه نیز، پیشنهاد بودجه، مطابق بند 6 آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، از طریق دبیرخانه شورا قابل ارایه خواهد بود.

جناب آقای دکتر نیکبخت
وزیر محترم جهاد کشاورزی و عضو شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور

با سلام و احترام؛
به استحضار می رساند، «سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی»، طی نامه شماره 58214 مورخ 5/4/1402 از سوی رییس محترم جمهور ابلاغ و بر اساس دستور ایشان، پیگیری و اجرای سند مذکور، مطابق با نامه شماره 82023 مورخ 14/5/1402 معاون اول محترم رییس جمهور، به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول شده است؛ در همین راستا و بر اساس بند 3 نامه شماره 14839 مورخ 4/2/1402، تشکیل کمیسیون های تخصصی با ریاست بالاترین مقام در دستگاه اجرایی مسئول پیش بینی شده است.
با توجه به مسئولیت جنابعالی در حوزه تهیه و تولید مواد غذایی سالم و نیز تأکید رییس محترم جمهور بر توجه به امنیت غذایی در زمینه فراهمی و در دسترس بودن مواد غذایی و در راستای اجرای شیوه نامه پیوست، خواهشمند است، به عنوان رییس کمیسیون تخصصی تأمین پایدار غذا نسبت به تشکیل جلسات کمیسیون با حضور نمایندگان تام الاختیار از دستگاه های ذی نقش دستور مقتضی را صادر فرمایید.
همچنین در راستای اجرای نامه شماره 81296 مورخ 11/5/1402 و لزوم ارایه گزارش پیشرفت برنامه ها در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و نیز اطلاع رسانی عمومی، خواهشمند است مقرر فرمایید، گزارش برنامه ها و اقدامات کمیسیون مذکور در بازه های زمانی تعیین شده، به دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شود.
شایان ذکر است، محل تأمین بودجه برای برنامه های هر دستگاه، مطابق شرح وظایف دستگاه مربوطه، از بودجه سنواتی سالانه و در ردیف های موجود خواهد بود و لازم است در این زمینه پیشنهاد بودجه مورد نیاز، در بازه زمانی تدوین لایحه بودجه از سوی آن دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارایه شود. در خصوص برنامه های مشترک بین چند دستگاه نیز، پیشنهاد بودجه، مطابق بند 6 آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، از طریق دبیرخانه شورا قابل ارایه خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر خسروپناه
دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

با سلام و احترام؛
به استحضار می رساند، «سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی»، طی نامه شماره 58214 مورخ 5/4/1402 از سوی رییس محترم جمهور ابلاغ و بر اساس دستور ایشان، پیگیری و اجرای سند مذکور، مطابق با نامه شماره 82023 مورخ 14/5/1402 معاون اول محترم رییس جمهور، به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول شده است؛ در همین راستا و بر اساس بند 3 نامه شماره 14839 مورخ 4/2/1402، تشکیل کمیسیون های تخصصی با ریاست بالاترین مقام در دستگاه اجرایی مسئول پیش بینی شده است.
با توجه به مسئولیت جنابعالی در حوزه سیاست گذاری علمی، فرهنگی، آموزش و پژوهش و نیز تأکید رییس محترم جمهور بر توجه به امنیت غذایی در زمینه ترویج فرهنگ و الگوی غذایی سالم بر اساس الگوی ایرانی، اسلامی و تحقیق و پژوهش دانش بنیان و در راستای اجرای شیوه نامه پیوست، خواهشمند است، به عنوان رییس کمیسیون تخصصی علمی، فرهنگی نسبت به تشکیل جلسات کمیسیون با حضور نمایندگان تام الاختیار از دستگاه های ذی نقش دستور مقتضی را صادر فرمایید.
همچنین در راستای اجرای نامه شماره 81296 مورخ 11/5/1402 و لزوم ارایه گزارش پیشرفت برنامه ها در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و نیز اطلاع رسانی عمومی، خواهشمند است مقرر فرمایید، گزارش برنامه ها و اقدامات کمیسیون مذکور در بازه های زمانی تعیین شده، به دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شود.
شایان ذکر است، محل تأمین بودجه برای برنامه¬های هر دستگاه، مطابق شرح وظایف دستگاه مربوطه، از بودجه سنواتی سالانه و در ردیف های موجود خواهد بود و لازم است در این زمینه پیشنهاد بودجه مورد نیاز، در بازه زمانی تدوین لایحه بودجه از سوی آن دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارایه شود. در خصوص برنامه های مشترک بین چند دستگاه نیز، پیشنهاد بودجه، مطابق بند 6 آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، از طریق دبیرخانه شورا قابل ارایه خواهد بود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
و دبیر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشورSource link

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *