دبير شوراي عالي نظام پزشکي کشور: چرا اين آتش خاموش نمي شود؟

دبير شوراي عالي نظام پزشکي کشور: چرا اين آتش خاموش نمي شود؟

دبير شوراي عالي نظام پزشکي کشور با بيان اينکه معضل اصلي در شرايط کنوني عدم توجه به پيشگيري از سرايت کرونا است، گفت: هم اکنون تجمعات، ترددها و فعاليت هاي زيادي در جامعه صورت مي گيرد که بسياري از اصول بهداشتي در آن رعايت نمي شود و بار آن به حوزه سلامت تحميل مي شود.

دکتر محسن مصلحي در گفت و گو با ايسنا، اظهار کرد: بعد از سرايت ويروس کرونا در جامعه مي خواهيم آن را مديريت و کنترل کنيم، اما مثل اين است که از وقوع آتش سوزي در مناطق مختلف پيشگيري نکنيم و بعد به آتش نشاني انتقاد کنيم که چرا آتش را خاموش نمي کنيد!

دبير شوراي عالي نظام پزشکي کشور با بيان اينکه در مديريت بيماري کوويد-19 کوتاهي هايي شد که فقط به نظام سلامت بر نمي گردد، بلکه به دستگاه هاي ديگر بر مي گردد، افزود: جامعه پزشکي در بحران کرونا هيچ کوتاهي نکرده و حتي قرباني اين بحران شده اند.

هنوز فرصت جبران برخي از اشتباهات است

وي با بيان اينکه بحران کرونا باعث خدشه دار شدن اعتماد عمومي شده و مردم احساس مي کنند قاطعيتي در مديريت کرونا وجود ندارد، تصريح کرد: طبيعتا هر زمان شفافيت کم باشد، مشارکت مردمي هم کمتر مي شود، بنابراين بايد از مسير اشتباهي که رفتيم، برگرديم چراکه هنوز فرصت است، گرچه بخشي از خساراتي که ديديم غيرقابل جبران است.

مصلحي خاطرنشان کرد: اگر بهترين امکانات تشخيصي و درماني را داشته باشيم، ولي سيل بيماري به طرف ما بيايد، کار چنداني نمي توانيم بکنيم و همچنان شاهد خسارت هاي انساني به مردم و جامعه پزشکي که سرمايه هاي کشور هستند، خواهيم بود.

فضاي بيرون از مطب‌ها را نمي‌توان کنترل کرد

دبير شوراي عالي نظام پزشکي کشور با اشاره به اينکه حدود 80 درصد مطب ها پروتکل هاي بهداشتي را به صورت کامل رعايت مي کنند، گفت: حدود 20 درصد ممکن است مشکلاتي داشته باشند که عمدتا کنترل آن از دست پزشک خارج و مربوط به فضاي بيروني مطب ها است.

مصلحي اظهار کرد: جامعه پزشکي بيشتر از ديگر افراد جامعه نسبت به رعايت پروتکل هاي بهداشتي براي پيشگيري از کرونا حساسيت دارد، اين درحالي است که برخي موارد از عدم رعايت پروتکل هاي بهداشتي در مطب ها گزارش مي شود که ارتباط چنداني با پزشک ندارد و بيشتر مربوط به فضاي فيزيکي و تجمع همراهان در اطراف ساختمان هاي پزشکان است.

وي با اشاره به مشکلاتي که در مورد تجمع و عدم رعايت فاصله فيزيکي در اطراف مطب و ساختمان پزشکان وجود دارد، گفت: اين مشکل براي تعدادي از پزشکاني که مراجعان زيادي دارند، به ويژه در مناطق خاصي از شهر که تعداد مطب ها زياد است مشاهده مي شود، اما بررسي هاي ميداني و صحبت هايي که با اين پزشکان صورت گرفته، نشان مي دهد تعدادي از بيماران از خارج از شهر و با همراهانشان مراجعه مي کنند و برخي حتي زودتر از باز شدن مطب مي رسند. در اين شرايط، پزشک حداکثر کاري که مي تواند انجام دهد، پيش بيني تمهيدات لازم براي رعايت پروتکل هاي بهداشتي و فاصله گذاري در فضاي داخلي مطب و اتاق انتظار است، اما اين امکان و توانايي را ندارد که فضاي بيروني مقابل مطب، پياده رو و خيابان را کنترل کند.

قائم مقام سازمان نظام پزشکي اصفهان با تأکيد براينکه هيچ پزشکي اين امکان و توانايي را ندارد که فضاي بيرون از مطب خود را براي جلوگيري از تجمع مردم و عدم رعايت فاصله گذاري اجتماعي مديريت کند، افزود: با بازديد از مراکز تجمع ساختمان هاي پزشکان در خيابان هاي پرتردد و شلوغ، مشخص مي شود که آيا مشکلاتي که در مورد رعايت فاصله گذاري اجتماعي وجود دارد به پزشکان بر مي گردد يا ساير دستگاه ها بايد فکري براي اين موضوع کنند که در اين شرايط چطور فضاي مشاع، پله، پياده رو و فضاي مقابل مطب ها را مي توان کنترل کرد.

وي ادامه داد: باتوجه به اينکه همه گيري کرونا به صورت ناگهاني و غيرمترقبه اتفاق افتاد، بايد تدابيري براي جلوگيري از ازدحام در مقابل برخي از ساختمان هاي پزشکي و مراکز تجمع پزشکان مثل نوبت دهي الکترونيک يا محدود کردن تعداد مراجعات در طول روز انديشيد.

ضرورت درمان بيماران سرپايي در مطب ها

مصلحي با اشاره به اينکه هم اکنون تمام بيمارستان ها درگير درمان بيماران کرونايي شده اند، تصريح کرد: در اين شرايط بايد پزشکان تا جايي که مي توانند در مطب ها درمان بيماران غير کرونايي مانند بيماران قلبي و کليوي را انجام دهند، ضمن اينکه تعداد زيادي از پزشکان هم درگير درمان بيماران کرونايي هستند، بنابراين نمي توانيم در اين شرايط از برخي پزشکان بخواهيم تعداد بيماران خود را کمتر کنند، چون تعداد زيادي بيمار بدون ويزيت مي مانند.

دبير شوراي عالي نظام پزشکي کشور از دستگاه هاي اجرايي خواست به کمک جامعه پزشکي بيايند تا انتقاداتي که هم اکنون براي رعايت پروتکل هاي بهداشتي در برخي مطب هاي پزشکان وجود دارد، برطرف شود و افزود: جامعه پزشکي اين آمادگي را دارد تا اقداماتي همچون فراهم کردن زيرساخت هاي نوبت دهي الکترونيک انجام شود.

مطب ها جزو مراکز پرخطر نيستند

وي با اشاره به اينکه در بازديدها و گزارشات دانشگاه هاي علوم پزشکي هرگونه اصلاحي مدنظر بوده، پيگيري کرده ايم و به همکاران جامعه پزشکي مرتب يادآور شده ايم و طبيعي است آنها نيز آمادگي و همکاري لازم را دارند، گفت: با وجود همه اقدامات صورت گرفته، نمي توان مطب هاي پزشکان را از مراکز پرخطر انتقال کرونا دانست و اينکه گفته مي شود تعدادي از مبتلايان کرونا در فضاهاي بهداشتي و درماني مبتلا شده اند به هيچ عنوان درست نيست.

مصلحي با اشاره به اينکه در فضاهاي بهداشتي و درماني سرپايي به خاطر ترسي که وجود دارد نکات بهداشتي چه از سوي مردم و چه کارکنان اين مراکز بيشتر رعايت مي شود، افزود: ضمن اينکه اطلاعاتي که از بيماران بستري در بيمارستان ها جمع آوري شده، نشان مي دهد مبتلايان بيشتر از جاهايي که فکر آن را نمي کنند مبتلا شده اند؛ مثل اماکن عمومي، حمل و نقل عمومي و فروشگاه ها و … بنابراين ضمن اينکه بر رعايت پروتکل هاي بهداشتي توجه و تاکيد زيادي داريم و نظارت هاي لازم هم انجام مي شود، اما معتقديم مطب ها جزو مراکز پرخطر قلمداد نمي شوند.

رعايت پروتکل هاي بهداشتي در 80 درصد مطب ها

وي با اشاره به اينکه بازديدهاي به عمل آمده نشان مي دهد حدود 80 درصد مطب ها پروتکل هاي بهداشتي را به صورت کامل رعايت مي کنند، گفت: حدود 20 درصد ممکن است مشکلاتي داشته باشند که همانطور که اشاره شد عمدتا کنترل آن از دست پزشک، خارج و مربوط به فضاي بيروني مطب ها است. شايد درصد بسيار کمي به اندازه کمتر از 5 درصد واقعا سهل انگاري هايي صورت گرفته باشد. اين درحالي است که اگر مشکل حادي در مورد رعايت پروتکل هاي بهداشتي در مطب ها وجود داشت اين موضوع قطعا خود را در آمار مبتلايان نشان مي داد که تاکنون چنين اتفاقي نيفتاده است.

دبير شوراي عالي نظام پزشکي کشور در ادامه با اشاره به اينکه هم اکنون نه داروي اختصاصي و نه واکسن براي کرونا وجود دارد، اظهار کرد: آنچه به خصوص در مراکز بستري براي بيماران تجويز مي شود، براساس پروتکل هايي است که وزارت بهداشت اعلام مي کند و اختصاصي نيست. داروهاي ضدويروس ديگري که براي درمان بيماران تجويز مي شود، نيز براساس مطالعات توصيه شده است که گاهي تغيير مي کند.

تشخيص کرونا در بيماران سرپايي براساس علائم باليني

وي گفت: در بخش درمان سرپايي، تشخيص بيماران عمدتا براساس علائم باليني است و غالبا همکاران پزشک ما براساس علائم باليني اين بيماري را تشخيص مي دهند، مگر در موارد خاصي که نياز به انجام آزمايشات تکميلي باشد.

دبير شوراي عالي نظام پزشکي کشور به تشخيص کرونا براساس تست هاي پي سي آر اشاره و تصريح کرد: باتوجه به شيوع بالاي ويروس کرونا، اگر بخواهيم براي همه مراجعان تست پي سي آر انجام دهيم، نه امکان آن وجود دارد و نه اصلا نيازي به اين کار است، در عين حال که هزينه بالايي به بيماران تحميل مي شود.

وي اذعان کرد: پروتکل هاي علمي تأکيد دارد پزشکان با مشاهده علائم خفيفي که در بيماران سرپايي وجود دارد توصيه به مراقبت هاي بيشتر، استراحت در منزل، تغذيه مناسب و نوشيدن مايعات فراوان کنند تا در اصل ايمني بدن فرد تقويت شود. داروهايي هم در مرحله علائم خفيف تا متوسط به بيماران داده مي شود که براساس شرايط بيمار متفاوت است، در مجموع در مورد اين بيماران مثل ساير بيماري هاي سرپايي و غيرحاد عمل مي شود.

بايد احتمال ابتلا به کرونا را درنظر بگيريم

مصلحي خاطرنشان کرد: بناي کار پزشکان در شرايط کنوني و با توجه به شيوع بالاي کرونا اين است که در صورتي که بيماري با علائم تنفسي مراجعه کند، بدون اينکه باعث نگراني شويم، بايد احتمال ابتلا به کرونا را درنظر بگيريم تا در همان مراحل اول با استراحت و قرنطينه در منزل هم بيمار بهبود يابد و هم از سرايت بيماري جلوگيري شود.

وي با بيان اينکه در شرايط کنوني بايد از جامعه پزشکي تشکر کرد که به جاي ايجاد ترس و وحشت در مردم، آرامش ايجاد مي کنند، افزود: البته اين موضوع از ديدگاه اپيدميولوژي، کمي تفاوت دارد؛ ولي در بخش تشخيص و درمان، علائم باليني و حال عمومي بيمار مهم تر از هر چيزي است.

ترساندن بيماران داراي علائم خفيف درست نيست

قائم مقام سازمان نظام پزشکي اصفهان با اعتقاد به اينکه ترساندن بيماراني که داراي علائم خفيف کرونا هستند به هيچ عنوان درست نيست، گفت: برخي بيماران و البته بيشتر اطرافيان بيمار به خاطر وحشتي که ايجاد شده توقع دارند به سرعت مارک کرونا را به بيمار بزنيم، به اين معنا که بيماري خطرناک و وحشتناکي دارد و بايد بستري شود، داروي گران قيمت تهيه کند و همه از او فاصله بگيرند! درحالي که پزشکان تلاش مي کنند به بيمار و اطرافيان بگويند بيمار کرونا دارد، ولي با رعايت دستورالعمل ها و توصيه هاي بهداشتي بايد در منزل قرنطينه شود تا بهبود يابد.

وي با تصريح براينکه در مورد بيماران سرپايي داراي علائم خفيف کرونا، بيشتر از اينکه تاکيد پزشکان بر انگ ويروس کرونا باشد، تاکيد بر رعايت موارد بهداشتي و پيشگيري از سرايت بيماري است، گفت: اما گاهي اين طور تلقي مي شود که بيماري از نظر پزشکان بي اهميت است، درحالي که منطقي نيست با وجود تعداد مبتلايان و مرگ و ميرهايي که در جامعه پزشکي هم اتفاق افتاده، پزشکي باشد که کرونا را جدي نگيرد. ضمن اينکه اگر فردي با ادله کافي اثبات کند تشخيص درستي از سوي پزشک در مورد ابتلا به کرونا صورت نگرفته، مي تواند مثل بقيه بيماري هاي ديگر به سازمان نظام پزشکي يا مراجع ديگر مراجعه کند و پرونده پزشکي او بررسي شود.

مصلحي با تأکيد براينکه به جاي وحشت از کرونا، بايد مراقب باشيم، گفت: وحشت مشکلي را حل نمي کند، در عين حال که استرس، ايمني بدن فرد را پايين مي آورد و ممکن است عوارض ديگري به دنبال داشته باشد.

پایان پیام/

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *