اطلاعات تماس با ما

 تلفن: 36693097
 فاکس: 36692943
 روابط عمومی: 36692941 ، داخلی: 104
 تلفن حوزه انتظامی: 36693024
 ایمیل: e.snpesf@gmail.com
 کانال تلگرام: @csnpe
 آدرس: اصفهان، خیابان شیخ صدوق جنوبی، میدان برج، سازمان نظام پزشکی اصفهان